Realitné lokality

TRNAVA

Krátka história mesta Trnava

Mesto situované na západnom Slovensku, 47 km severovýchodne od Bratislavy, na rieke Trnávka. Prvé na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Privilégiom sa podriadilo mesto priamo korune a boli mu vymedzené také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj.

Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel. V 13. storočí sa tu vybudovalo mimoriadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veže, ktoré boli neskôr nahradené murovanou hradbou.

Krátka história mesta Trnava

Trnava dnes

Súčasná Trnava je rozvinutým krajským mestom a taktiež hospodárskym, kultúrnym i politickým centrom západného Slovenska. Trnava je významné univerzitné mesto so sídlom dvoch univerzít a taktiež tu sídlia významné nadnárodné spoločnosti.

Spoločenský život v Trnave je vynikajúci a mesto počas celého roka žije futbalom, koncertmi a mnohými festivalmi. Jedinečnosť kultúrno - historických pamiatok a predovšetkým bohatstvo cirkevných stavieb sú hlavnými znakmi starobylej Trnavy, jedného z najatraktívnejších miest na Slovensku.

Trnava sa pýši najmä historickým centrom, ktoré je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Architektonické skvosty stráži zachované trnavské opevnenie, ktorým sa môže pochváliť len málo miest v strednej Európe. Nočná Trnava je ideálnym miestom pre romantiku a zábavu.

Mesto tiež disponuje sieťou kultúrnych, spoločensko-zábavných a športových zariadení, ktoré ponúkajú príležitosť na strávenie voľného času miestnemu obyvateľstvu aj návštevníkom mesta. Aquapark Trnava je populárnym miestom nielen pre rodiny s deťmi. Zabaviť sa môžete vo vodnom svete a relaxovať vo wellness.

Mestské časti v Trnave

Svojou rozlohou 71,54 km² a počtom obyvateľov 65.000 je siedmym najväčším mestom krajiny

Trnava - stred
Trnava - sever
Trnava - juh
Trnava - východ
Trnava - západ
Modranka

Kultúra, šport a spoločenský život

Známe je predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostalo mesto prívlastok Malý Rím. Medzi najhodnotnejšie sakrálne pamiatky patrí prvý ranobarokový kostol na Slovensku – Katedrála sv. Jána Krstiteľa s bohatou výzdobou.

Dominantou námestia i celého mesta je renesančná mestská veža, z ochodze ktorej sa naskytuje panoramatický výhľad na mesto a turisticky príťažlivé okolie. Taktiež sa tu nachádza radnica, ktorá je barokovo - klasicistickým objektom palácového typu. Na čelnej fasáde je vysunutý balkón nesený toskánskymi stĺpmi. Je na ňom erb mesta a chronograf.

Čo sa športu týka, v meste je mnoho športových centier, ako napríklad Sport centrum Pohoda, ktorý patrí medzi najväčšie a najlepšie vybavené športové centrá v Trnave, alebo AŠK Slávia ako rozsiahly športový areál, ktorého dominantnou časťou je moderný atletický štadión uprostred celého areálu. Najznámejším a taktiež najúspešnejším športovým klubom je však futbalový klub Spartak Trnava, ktorý hráva na najmodernejšom štadióne na Slovensku CITY ARENA TRNAVA.

Najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím mesta Trnava je veľkolepý Tradičný trnavský jarmok, ktorý je návratom k tradíciám dávnych miestnych trhov. Neoddeliteľnou súčasťou jarmoku sa stalo aj obľúbené podujatie Stredovek pod hradbami. Rovnako je každý rok možnosť zúčastniť sa na vínnej turistike, zaujať ale dokáže aj navštívenie jazdeckých klubov a možnosť jazdy na koňoch po okolí. Čo sa nočného života týka, zavítať môžete do viacerých nočných podnikov.

Kultúra, šport a spoločenský život 0
Kultúra, šport a spoločenský život 1

Občianska vybavenosť a infraštruktúra

V systéme celoživotného vzdelávania je zapojený celý komplex verejných, súkromných a cirkevných školských inštitúcií a zariadení od materských škôl až po univerzity, vrátane centier voľného času, mládežníckych organizácií a občianskych združení, ktoré vypĺňajú voľný čas detí a mládeže. Sídlia tu dve univerzity, kotrými sú Trnavská univerzita a Univerzita Sv. Cyrila a Metoda.

Mestský systém základného vzdelávania pozostáva z deviatich verejných škôl a jednej náboženskej základnej školy. Stredoškolské vzdelávanie reprezentujú štyri gymnáziá, 7 špecializovaných stredných škôl a 6 odborných škôl, ktoré sú doplnené o viacero neštátnych vzdelávacích zariadení. Trnava ako okresné mesto zabezpečuje kompletnú zdravotnú starostlivosť. Na území mesta je fakultná nemocnica, mestská poliklinika, zdravotné stredisko a viacero lekární.

Trnava tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete, ale aj ciest európskeho významu. Cez mesto prechádzajú dôležité dopravné trasy – cesta č. I/51, ktorá prechádza z Českej republiky na južné Slovensko, ktorá zároveň napája mesto na Rýchlostnú cestu R1 smer Nitra a úsek diaľnice D1 – Bratislava – Žilina. Základom dopravnej kostry mesta je vnútorný mestský okruh okolo jeho centra. Jeho úlohou je nielen distribúcia obslužnej dopravy Centrálnej mestskej zóny, ale aj ochrana územia pred nežiaducou tranzitnou dopravou.

V meste sú zastúpené všetky slovenské banky a je tu viacero nákupných centier, ako City Aréna, OC Max, OC Galéria, Arkádia, OC Sofi, OBI

Občianska vybavenosť a infraštruktúra 0
Občianska vybavenosť a infraštruktúra 1

Kontaktujte ma

POTREBUJTE PREDAŤ ALEBO KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ?

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?
Alebo mi zavolajte:+421 904 937 454